Wstecz

Dalej

→ ARCHIWUM
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w seminarium

“Z jakim stanem prawa oświatowego kończymy rok szkolny 2018/2019?”,

które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowa 14, w sali 208.
Zapraszamy do udziału w konkursie “100 lat UAM”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Praca wraz z Kartą zgłoszeniową do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej pod adresem Partnera konkursu właściwego dla danego regionu, z dopiskiem »Konkurs “100 lat UAM”«.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają na konferencję:

“Historia Polski pieśnią i piosenką opowiedziana” (symbol 4F/3).

Adresaci: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, zainteresowane osoby.

Miejsce: sala koncertowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, Plac Wolności 2.

Termin: 17 maja 2019 r., godz. 18:00–20:00.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, uczniów na warsztaty muzyczne

“Pieśni o Polsce” (symbol 4W/56).

Cel szkolenia: ukazanie poprzez muzykę piękna naszej Ojczyzny, rozbudzanie patriotyzmu.

Treści szkolenia:
  1. Techniki rozśpiewania i emisji głosu.
  2. Ćwiczenia warsztatowe – utwory muzyczne mówiące o Polsce.
Terminy i miejsce warsztatów:
  • 9.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. I), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 16.05.2019, godz. 17.00-20:30 (cz. II), CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14),
  • 17.05.2019, godz. 17.00-18:00 (cz. III), GOK w Kazimierzu Biskupim ( Plac Wolności 2).
Szkolenie trwa 10 godzin.

Koszt: 60 zł

Szczegółowe informacje

Zapraszamy nauczycieli informatyki na warsztat

“Tworzenie gier pod Scratch”.

Warsztat odbędzie się 14 maja 2019 r. w godz. 15:00-19:00 w budynku CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14 w sali 207.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji programistycznych oraz poszukiwanie interesujących przykładów programów do wykorzystania w nauczaniu programowania.

Zapisy – poprzez system ISOS.
Szanowni Państwo,

w związku ze 100-leciem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uczelnia planuje przygotować książkę “100 zabaw i gier ruchowych oraz gier drużynowych”.

Będzie to publikacja, do której mogą zgłosić się nauczyciele wychowania fizycznego i innych przedmiotów i zaproponować swoją zabawę lub grę.
Szanowni Państwo,
CDN w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół, wychowawców, pedagogów na szkolenie:

“Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów warunkiem prawidłowego konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” (4W/69).

Cele szkolenia: doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożeń, popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy.

Terminy: <-- uwaga, zmiana
  • 09.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. I).
  • 16.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. II),


« Poprzednia          Następna »

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4681