Wstecz

Dalej

Konkurs czytania ze zrozumieniem    29.06.2012
W dniu 8 maja 2012 r. już po raz dzisiąty, odbył się

Powiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas III,

którego organizatorem jest Elżbieta Frasunkiewicz, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Gospodarzem Konkursu była Szkoła Podstawowa we Władysławowie, a odpowiedzialnymi za jego przygotowanie nauczyciele klas III - p. Krystyna Gostyńska i p. Sławomira Urzędowska.

Spośród 21 uczniów wyłoniono 6, którzy zdobyli najwięcej punktów. Byli to: Kubasik Krzysztof - SP w Natalii, Augustyniak Konrad - SP w Przykonie, Zydorczyk Michał - SP w Przykonie, Domowicz Jakub - SP w Przykonie, Michalak Roksana - SP w Brudzewie, Borowczyk Natalia - SP nr 1 w Turku.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali upominki, których sponsorem był p. Daniel Kusz - dyrektor szkoły oraz Biblioteka Szkolna.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu umiliła dzieciom czas p. Ewa Witaszczyk przeprowadzając bardzo ciekawą lekcję muzyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Całość zakończył wspólny obiad.

Krystyna Gostyńska, Sławomira UrzędowskaInformacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4682