Wstecz

Dalej

→ MATERIAŁY EDUKACYJNE
   
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne    28.05.2020
Tytuł: “Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne”
Autor: Katarzyna Krygier (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej
Rodzaj materiału: tekst
Zakres: metodologia pracy zdalnej
Krótki opis: tematyka kompleksowa – “Jak powstają książki”; temat dnia – “Książka moja przyjaciółka”; wiek – pięciolatki; forma – zajęcia (praca zdalna); rodzaje aktywności – językowo-literacka i słuchowa, plastyczno-techniczna i grafomotoryczna, muzyczna, ruchowo-zdrowotna

“Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi on-line (YouTube/Facebook) – wychowanie przedszkolne”

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35268390