Wstecz

Dalej

→ MATERIAŁY EDUKACYJNE
   
Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«    31.03.2020
Tytuł: “Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«”
Autor: Jolanta Staszak (doradca metodyczny biologii w CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy I uczący się biologii w zakresie rozszerzonym w liceum czteroletnim
Rodzaj materiału: tekst

Karta pracy z biologii »Komórka – porównanie mitozy i mejozy«

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35268414