Wstecz

Dalej

Konferencja “Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”    25.05.2012
MAC Edukacja i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
mają zaszczyt zaprosić
dyrektorów i nauczycieli placówek przedszkolnych
na konferencję pod hasłem:

Od szkoły ABC do szkoły TIK

Temat konferencji: “Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”

Harmonogram konferencji:
  • 15.30–16.00 Rejestracja uczestników,
  • 16.00-16.15 Rozpoczęcie konferencji,
  • 15.15-16.45 Wiesława Żaba-Żabińska: “Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”,
  • 17.45-18.00 Zakończenie, rozdanie zaświadczeń, poczęstunek.
Miejsce i termin konferencji: Konin, Dwór Arkadia, ul. Jana Pawła II 104, 13 czerwca 2012 r.

Prowadzenie:
Wiesława Żaba-Żabińska – posiada wieloletni staż pracy w przedszkolu, jest autorką i współautorką wielu publikacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, przewodników metodycznych i różnych publikacji pomocniczych dla nauczycieli, pracuje w wydawnictwie MAC Edukacja.

Omawiane zagadnienia:
  • rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym,
  • przejawy typowych zaburzeń rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • ogólne zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniem emocjonalnym,
  • prezentacja nowości wydawnictwa Mac Edukacja w kontekœcie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rola pomocy dydaktycznych we wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony zaświadczeniem.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały dydaktyczne przygotowane przez Organizatora.
Osoby zainteresowane są proszone o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 11.06.2012 r. drogą internetową, adres e-mail: telemarketing@mac.pl.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

3073