Wstecz

Dalej

Szkolenia w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty    23.05.2012
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy szkół i placówek!
Nauczyciele!

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wygrał konkurs na szkolenia w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zgłaszanie się na poniżej wymienione formy doskonalenia poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia:
 • “Rozwijanie kompetencji poznawczych w kontekście przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”

  Terminy:
  I grupa: 17.09.2012 r.
  II grupa: 19.09.2012 r.
  Kierownik: Małgorzata Pogodska

 • “Upowszechnianie edukacji prawnej w pracy z uczniem”

  Terminy:
  I grupa: 26.09.2012 r.
  II grupa: 27.09.2012 r.
  Kierownik: Piotr Gołdyn

 • “Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia”

  Terminy:
  I grupa: 28-29.05.2012 r.
  II grupa: 11-12.06.2012 r.
  Kierownik: Dorota Wrzesińska

 • “Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej” - nabór zakończony.
  Kierownik: Jarosław Jankowski
Zapraszamy na szkolenia kolejnej edycji grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
 • “Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)”

  Terminy:
  I grupa: 15.09.2012 r.
  II grupa: 22.09.2012 r.
  Kierownik: Justyna Ziomek

 • “Nauczanie matematyki w klasach I-III (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna)”

  Terminy:
  I grupa: 5-6.10.2012 r.
  II grupa: 5-6.10.2012 r.
  Kierownik: Małgorzata Pogodska

 • “Dostosowanie programów nauczania do nowych podstaw programowych kształcenia zawodowego (IV etap edukacyjny - kształcenie zawodowe)”

  Terminy:
  I grupa: 17-18.10.2012 r.
  II grupa: 19-20.10.2012 r.
  Kierownik: Jarosław Jankowski
Zapraszamy na szkolenie w ramach grantów Wilekopolskiego Kuratora Oświaty -
“Świetlica szkolna - nowoczesne metody pracy (praca z uczniem na I etapie edukacyjnym)”
Kierownik: Joanna Suchecka

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI
 • Konin
  26-27.10.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, Konin

 • Leszno
  5-6.10.2012 r.
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. B. Chrobrego 15, Leszno

 • Kalisz
  16-17.11.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wrocławska 182, Kalisz

 • Poznań
  I grupa: 5-6.10.2012 r.
  II grupa: 10,17.10.2012 r.
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Górecka 1, Poznań

 • Piła
  20,27.10.2012 r.
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, Piła
Z poważaniem
Piotr Gołdyn
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4677