Wstecz

Dalej

→ PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE
Projekt “Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju…”    5.04.2014
Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi działania mające na celu opracowanie zasad nowego modelu wspomagania pracy szkół. Nowy system pracować powinien na potrzeby szkoły i wykorzystywać potencjał różnych instytucji tj. placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. Założeniem nowego systemu doskonalenia jest dostosowanie działań do rzeczywistych potrzeb szkół. Działaniom tym towarzyszą projekty pilotażowe nowego systemu realizowane przez samorządy powiatowe w ramach “Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

W ramach pilotażu Powiat Koniński/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie z Filią w Koninie w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przygotowali projekt “Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.

Za cel główny projektu przyjęto podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Projekt obejmie swym zasięgiem 32 placówki tj. 2 przedszkola 21 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 2 szkoły ponadgimnazjalne, tym samym dając wsparcie 484 nauczycielom/nauczycielkom.

Działania skierowane do placówek objętych projektem zakładają:
 • Przeprowadzenie procesu wspomagania szkół - (pomoc w diagnozowaniu obszarów rozwojowych, opracowanie rocznych planów wspomagania oraz przeprowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane oferty doskonalenia).
 • Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.
 • Opracowanie i monitoring Powiatowego Programu Wspomagania oraz wypracowanie Programu Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek w Powiecie Konińskim.
Planowany czas realizacji projektu: styczeń 2014 r.-czerwiec 2015 r.

Szkoły biorące udział w projekcie

Przedszkola
 1. Przedszkole w Golinie
 2. Przedszkole w Budzisławiu Kościelnym
 3. Przedszkole Gminne w Lubstowie
Szkoły podstawowe
 1. Szkoła Podstawowa w Rychwale
 2. Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej
 3. Szkoła Podstawowa w Grochowach
 4. Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych
 5. Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
 6. Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich
 7. Szkoła Podstawowa w Golinie
 8. Szkoła Podstawowa w Kawnicach
 9. Szkoła Podstawowa w Radolinie
 10. Szkoła Podstawowa w Szczepidle
 11. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie
 12. Szkoła Podstawowa w Zaryniu
 13. Szkoła Podstawowa w Sadlnie
 14. Szkoła Podstawowa w Tomisławicach
 15. Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym
 16. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach
 17. Szkoła Podstawowa w Złotkowie
 18. Szkoła Podstawowa w Sławoszewku
 19. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście
 20. Szkoła Podstawowa w Barczygłowie
 21. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim
 22. Szkoła Podstawowa w Rzgowie
 23. Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
 24. Szkoła Podstawowa w Wilczynie
 25. Szkoła Podstawowa w Grodźcu
Gimnazja
 1. Gimnazjum w Rychwale
 2. Gimnazjum w Golinie
 3. Gimnazjum w Brzeźnie
 4. Gimnazjum w Boguszycach
 5. Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym
 6. Gimnazjum w Kleczewie
 7. Gimnazjum w Liścu Wielkim
 8. Gimnazjum w Rzgowie
 9. Gimnazjum w Wilczynie
 10. Gimnazjum w Grodźcu
Szkoły ponadgimnazjalne
 1. ZSE-U w Żychlinie - Liceum
 2. ZSE-U w Żychlinie - Technikum

Link do strony głównej projektu: http://www.projekt.ppp.konin.pl/

Dokumenty do pobrania:

Informacji udziela p. Justyna Ziomek, tel. 663151581.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98305