Wstecz

Dalej

Sprawozdanie z konkursu “Dworki i pałace ziemi konińskiej”    15.03.2023

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczony jest do pobrania protokół przebiegu konkursu “Dworki i pałace ziemi konińskiej”, który odbył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r.

Organizatorem konkursu było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Głównym celem konkursu było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej poprzez budowanie tożsamości lokalnej. Korzenie, miejsce z którego pochodzimy, jego cechy charakterystyczne, w tym historyczne, kulturowe, są niezwykle ważne w kształtowaniu charakteru i osobowości młodego człowieka. Osadzenie w określonej społeczności, w typowym dla niej środowisku daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności, z czasem może wpłynąć na chęć eksplorowania miejsca, z którego pochodzimy, jego historii, wraz z osobami mającymi wpływ na jej kształtowanie się. W sposób naturalny utożsamiając się ze swoim światem stajemy się patriotami w wymiarze lokalnym a także szerszym – narodowym.

Protokół przebiegu konkursu


Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264746