Wstecz

Dalej

Konferencja “Mediacje w szkole“    13.10.2022
Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Koninie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszamy nauczycieli, przedstawicieli rad rodziców, rodziców i przedstawicieli samorządów uczniowskich na konferencję

“M e d i a c j e  w  s z k o l e”,

która odbędzie się 20 października 2022 r. w Epicentrum Kultury – CKiS – Dom Kultury “Oskard” przy Alejach 1 Maja 7a.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub e-mailowo do CDN w Koninie (tel. 63 242 23 32, 63 245 75 20, e-mail: cdn@cdnkonin.pl).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W imieniu organizatorów zaprasza
Jarosław Jankowski
Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

Program szkolenia

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4691