Wstecz

Dalej

Rozstrzygnięcie konkursu “Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja”    14.06.2021
Informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Rok 2021 – Rokiem Konstytucji 3 Maja”

został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły 62 prace.

Tematyka zaproponowanego konkursu obejmowała znajomość faktów, postaci związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Konkurs był propozycją upowszechniania i pogłębiania wiedzy o historii Polski oraz wspierał nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Konkurs został przeprowadzony w jednej kategorii – przygotowanie infografiki edukacyjnej.

Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.

Po długich naradach jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.

Oto lista zwycięzców:

Szkoły podstawowe
 • I miejsce – Filip Perliński, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, nauczyciel koordynujący Anna Maćczak
 • II miejsce – Mateusz Bagiński, Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, nauczyciel koordynujący Danuta Szwagrzak
 • III miejsce – Wiktoria Stawicka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, nauczyciel koordynujący Anna Maćczak
Wyróżnienia:
 • Nadia Pestka, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach, nauczyciel koordynujący Iwona Florkowska vel Florczak
 • Amelia Zawadzka, Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, nauczyciel koordynujący Ewa Mroczkowska-Rosiak
 • Amelia Dobosz, Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, nauczyciel koordynujący Ewa Mroczkowska-Rosiak
 • Rozalia Budka, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, nauczyciel koordynujący Elżbieta Tomczyk
Szkoły ponadpodstawowe
 • I miejsce – Aleksandra Pierzgalska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, nauczyciel koordynujący Agnieszka Flis
 • II miejsce – Julia Jeziorska, Zespół Szkół Ekonomiczno Administracyjnych w Kole, nauczyciel koordynujący Mieczysław Wojtasik
 • III miejsce – Amelia Dąbek, ZSEU w Żychlinie, nauczyciel koordynujący Aleksandra Gołdych
Wyróżnienie:
 • Aleksandra Węgielnik, I Liceum Ogólnokształcące w Turku, nauczyciel koordynujący Iwona Rosiak
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom koordynującym szkolny etap konkursu za zaangażowanie i miłą współpracę.
Koordynatorem konkursu była pani Aldona Olesiak.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4541