Wstecz

Dalej

Wyłanianie kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych    8.06.2021
Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów/obszarów (wykaz dotyczy specjalności doradców zatrudnianych w CDN w Koninie):
  • język polski (szkoła ponadpodstawowa)
  • język angielski
  • informatyka
  • geografia
  • chemia
  • technika
  • przyroda
  • kształcenie specjalne i integracyjne, edukacja włączająca
Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata. Wymiar czasu pracy to 0,5 etatu (z możliwością indywidualnego dostosowania w przedziale od 0,4 do 0,8 etatu).

Szczegółowe informacje

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4543