Wstecz

Dalej

Pomoc psychologiczna dzieciom w wieku przedszkolnym w czasie pandemii    26.05.2021
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w dniu 11 czerwca 2021 r. w szkoleniach on-line prowadzonych przez eksperta z zakresu psychologii panią J. Piotrowską, psychologa dziecięcego, terapeutę, specjalistę z zakresu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

Są to szkolenia:
  • “Jak w okresie pandemii pomóc dziecku w wieku przedszkolnym regulować emocje?” (WB/50)
  • “Przedszkolak w erze pandemii” (WB/51)
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o zapisywanie się na nie za pomocą ISOS (https://szkolenia.cdnkonin.pl).

Szkolenia służą wsparciu merytorycznemu nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w realizacji w roku szkolnym 2020/2021 kierunków polityki oświatowej państwa: 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Osoba do kontaktu: A. Czaplicka-Wojtas (aczaplicka@cdnkonin.pl; tel. 63 242 23 32)

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4547