Wstecz

Dalej

Nabór na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych    29.06.2020
Nabór na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych
Szanowni Państwo,

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka oraz dla obszarów “kształcenie zawodowe”“psycholog i pedagog”. (Pulę przedmiotów zawężono – lista wymienionych przedmiotów i obszarów dotyczy kandydatów aplikujących o pracę doradcy w CDN w Koninie.)

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Głównym zdaniem doradcy metodycznego jest wspieranie nauczycieli oraz ogólu nauczycieli szkoły (rad pedagogicznych) w:
  • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście do 10 lipca 2020 r. (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu); miejsce złożenia/adresat przesłania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Szczegółowe informacje

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4508