Wstecz

Dalej

Publikowanie materiałów edukacyjnych na stronie Centrum    18.03.2020
Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem w szkołach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca wszystkich zainteresowanych nauczycieli, aby w tym okresie wspierali uczniów w samodzielnej nauce w domu, przy wykorzystaniu kontaktu elektronicznego.

Wspierając Państwa zadania informujemy, że Centrum umożliwia wszystkim zainteresowanym nauczycielom zamieszczanie publikacji własnych (własnych materiałów edukacyjnych). W tym celu na stronie internetowej placówki została przygotowana zakładka: MATERIAŁY EDUKACYJNE PRZEZNACZONE DO WSPIERANIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ (e-learning).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zamieszczania nieodpłatnie za naszym pośrednictwem publikacji własnych.

Materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: ematerialy@cdnkonin.pl

Każdy materiał powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, do kogo jest adresowany materiał.

Warunkiem publikacji jest:
  • przesłanie materiału z danymi autora, co uznaje się za jednoznaczne z oświadczeniem, że twórca jest autorem pracy, a jego prawa nie są ograniczone i nie łamie on praw osób trzecich,
  • wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację nadesłanego materiału,
  • wyrażenie zgody na publikację wizerunku autora i/lub osób trzecich, osób nieletnich dla potrzeb Centrum,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Centrum.
Wzory oświadczeń (do pobrania) znajdą Państwo pod adresem:https://cdnkonin.pl/ematerialy/oswiadczenia.zip

Informujemy, że:
  • z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji nadesłanych materiałów,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość nadesłanych materiałów.
Zachęcamy do współpracy i czekamy na Państwa materiały.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35268407