Wstecz

Dalej

Ogłoszenie o naborze na nauczycieli-doradców metodycznych    8.07.2019
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że Wielkopolski Kurator Oświaty wszczął procedurę wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do wzięcia udziału w ogłoszonym naborze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: wre@ko.poznan.pl.

Dokumenty należy składać do 19 lipca 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań (osobiście lub przesłać).

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4678