Wstecz

Dalej

Konkurs “Przyjazna matematyka dla każdego”    21.05.2019
W uznaniu zasług polskich matematyków dla nauki na świecie w ostatnich stuleciach Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki.

W całej Polsce organizowano wiele akcji promujących osiągnięcia matematyków, matematykę i jej zastosowania. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, uznając ważność wydarzenia, zorganizowało konkurs matematyczno-plastyczny “Przyjazna matematyka dla każdego”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów osiągnięciami polskich matematyków, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw, co z kolei miałoby wpływ na wzrost zainteresowania matematyką i jej studiowaniem oraz rozwijanie umiejętności związanych z matematyką oraz dostrzeżenie znaczenia matematyki w życiu codziennym. Forma konkursu sprzyja budowaniu wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną. Zachęca do samodzielnej pracy – z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z regionu konińskiego. Prace podzielono na trzy kategorie wg wieku uczestników:
  1. uczniowie szkół podstawowych z klas I-III wykonali pocztówkę w formacie A5, odnoszącą się do zagadnień matematycznych;
  2. uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz gimnazjów przygotowali lapbooki, przedstawiające wykorzystanie matematyki w różnych dziedzinach życia lub nauki bądź osiągnięcia polskich matematyków;
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych sporządzili plakaty promujące matematykę jako ważną dziedzinę nauki lub osiągnięcia polskich matematyków.
Wszystkie dostarczone do Centrum prace nawiązywały do określonej w regulaminie tematyki. Wyraźnie zachęcały do zajmowania się matematyką. Uczniowie dołożyli wszelkiej staranności i wykazali się pracowitością w wykonaniu lapbooków oraz pocztówek i plakatów. Zachwycały pomysłowość i oryginalność wielu prac. Przyznanie nagród nie było łatwym zadaniem dla jury.

Przyznane nagrody

kategoria pocztówka:
I miejsce – Aurelia Kamińska, ZSP im. A.Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym
II, III miejsce – nie przydzielono

kategoria lapbook
I miejsce – Aleksander Bodura, ZSP SP im. A.Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym
II miejsce – Klaudia Osajda, SP w Starym Mieście
III miejsce – Roksana Pawlaczyk, ZSP SP im. A.Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym

kategoria plakat
I miejsce ex aequo – Marcin Derda, Aleksandra Lewandowska, PLSP w Kościelcu
II miejsce ex aequo – Julia Kałecka, Klaudia Flonkowska, PLSP w Kościelcu
II miejsce – nie przydzielono

Wręczenie nagród nastąpi w trakcie uroczystej gali, zorganizowanej przez CDN w Koninie i podsumowującej konkursy: “Przyjazna matematyka dla każdego”, “Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur”, “Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX” w dniu 12 czerwca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Przemysłowa 3D w Koninie, na którą zapraszamy nagrodzonych uczniów z opiekunami.

Małgorzata Pogodska – koordynator konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4538