Wstecz

Dalej

Konkurs “Czytam, rozumiem, wiem”    9.05.2019
Zapraszamy uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do udziału w konkursie

“Czytam, rozumiem, wiem”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupcy we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Filią w Słupcy.

Cele konkursu
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Promowanie uczniów uzdolnionych.
Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z powiatu słupeckiego. Szkoła typuje i zgłasza do konkursu maksymalnie 3 uczniów. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r. Karty zgłoszeń (skan) prosimy przesłać pod adresem sekretariat@sp3slupca.pl. Należy także wypełnić arkusz on-line tutaj.

Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. (rozpoczęcie o godzinie 12.30) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy.

Szczegłówe informacje o konkursie i regulamin konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4539