Wstecz

Dalej

Podsumowanie konkursu Konkursu Matematycznego KANGUR    6.06.2018
Szanowni Państwo – Szkolni Koordynatorzy Konkursu Matematycznego KANGUR!

Pragniemy poinformować, że w tym roku podsumowanie konkursu przybierze nieco inną formę.

Odbędzie się ono 18 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Koninie, przy ul. Spółdzielców 30. Ale zaproszenia na podsumowanie otrzymają tylko laureaci i uczniowie, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry.

Wyróżnienia wraz z książkami zostaną przekazane do filii Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Kole, Słupcy i Turku (odpowiednio dla poszczególnych powiatów) oraz będą w CDN w Koninie. Nauczycieli koordynatorów będziemy prosili o odebranie ich w wyznaczonym czasie (podobnie jak testów na konkurs) i wręczenie ich w swoich szkołach, w odpowiednim dla siebie czasie, np. na zakończenie roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku, w imieniu komitetu regionalnego

Piotr Gołdyn

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4568