Wstecz

Dalej

Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”    8.05.2018
Szanowni Państwo,

została podjęta Uchwała Nr 5227/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia i określenia zasad przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”.

Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który jest dostępny do pobrania – patrz odnośnik niżej.

Przypominam jednocześnie o terminie przesyłania prac konkursowych, który upływa 26 maja 2018 r.

Osoba do kontaktu w Koninie: Lidia Kantek, nauczyciel konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, tel. 63 245 75 20 wew. 220, e-mail: lkantek@cdnkonin.pl.

Regulamin Konkursu

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4577