Wstecz

Dalej

Historia    26.06.2012
Program "Przyjaciele Zippiego" powstał we współpracy psychologów z Uniwersytetów w Kanadzie, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Właścicielem programu jest angielska organizacja charytatywna "Partnerstwo dla Dzieci" - "Partnership for Children" PFC www.partnershipforchildren.org.uk.

Partnership for Children ma swoją siedzibę w Kingston nad Tamizą, w południowej części Londynu. Członkami zarządu organizacji są zaufane osoby z różnych krajów, naukowcy, psychologowie a personel stanowi tylko dwóch pracowników. Placówka powstała między innymi dzięki dotacji GlaxoSmithKline, które sponsorowało również rozwój programu "Przyjaciele Zippiego". Partnership for Children - Partnerstwo na Rzecz Dzieci wyrosło z organizacji o nazwie Befrienders International zajmującej się przeciwdziałaniem samobójstwom. Psychologowie z Befrienders International prowadzili telefon zaufania dostępny na całym świecie, aby w każdej chwili pomagać osobom zdesperowanym lub zamierzającym popełnić samobójstwo. Wielu dzwoniących mówiło to samo zdanie: Nie wiem, co zrobić. Zraniło ich życie i nie umieli sobie poradzić. Czasem samobójstwo wydawało się jedynym rozwiązaniem. Przedstawiciele Befrieders International doszli do wniosku, że jeśli małe dzieci nauczyłyby się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z trudnościami w codziennym życiu, to byłyby lepiej przygotowane do radzenia sobie z kryzysami w okresie dorastania i dorosłości. W wyniku tych refleksji powstał program o nazwie Reaching Young Europe. Uczył on sześcio- i siedmiolatki umiejętności radzenia sobie w życiu.

Rezultaty okazały się tak dobre, że zdecydowano się powołać nową instytucję, aby rozszerzać pracę z dziećmi i młodzieżą. Partnership for Children, które obecnie jest zupełnie niezależną od Befrieders International jednostką, rozpoczęło działalność w styczniu 2002 roku. Program Reaching Young Europe został wzbogacony o nowe elementy, zmieniono jego nazwę i jest wdrażany, jako program Zippy's Friends - "Przyjaciele Zippiego".

Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja. Aktualnie jest realizowany w wielu krajach na całym świecie. Partnerami PFC, wdrażającymi program w poszczególnych krajach, są zazwyczaj organizacje pozarządowe oraz instytucje kształcące i doskonalące nauczycieli.

W Polsce

W 2005 roku Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadziła pilotaż programu w wybranych warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Było to możliwe, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od firmy produkującej drukarki komputerowe "OKI". Po zakończeniu pilotażu w CMPPP podjęto decyzję o upowszechnianiu programu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

W latach 2005-2009, na mocy umowy licencyjnej program był oferowany przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (centralną placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) we współpracy z regionalnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Po przekształceniu CMPPP w Ośrodek Rozwoju Edukacji od dnia 1.01.2010r - umowa licencyjna na wdrażanie programu została rozwiązana. Od tego czasu wyłącznym, licencjonowanym partnerem PFC w Polsce jest Centrum Pozytywnej Edukacji (COPE).

Program "Przyjaciele Zippiego" cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli i jest upowszechniany przez trenerów współpracujących z ośrodkami doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju.

Wg danych opublikowanych w corocznym Raporcie wydawanym przez Partnership for Children (do pobrania ze strony: www.partnershipforchildren.org.uk A Review of 2010 - 2011) w Polsce, co roku uczestniczy w programie Przyjaciele Zippiego najwięcej dzieci spośród wszystkich krajów europejskich.

Realizacja programu w Polsce

Realizacja programu na terenie działania ODN w Koninie

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264759