Wstecz

Dalej

→ PROJEKTY EDUKACYJNE ZAKOŃCZONE
Promocja publikacji “Słownika biograficznego …”
Spotkanie promujące publikację “Słownika biograficznego nauczycieli Wielkopolski Wschodniej” odbędzie się 19 października 2012 r. o godz. 17.00 w Auli Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie, ul. Spółdzielców 30.

PROGRAM SPOTKANIA
 • Rozpoczęcie - Jarosław Jankowski
 • Powitanie gości - Danuta Jaszczak, Piotr Gołdyn
 • Prelekcja: “Być nauczycielem … Kilka uwag z literaturą w tle” - dr hab. Jan Galant, UAM Poznań
 • Prezentacja “Słownika biograficznego nauczycieli Wielkopolski Wschodniej” - dr Piotr Gołdyn
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Recital Tria Jazzowego
 • Poczęstunek
Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie podjął inicjatywę przygotowania i wydania drukiem Słownika biograficznego nauczycieli Wielkopolski Wschodniej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest upamiętnienie osób związanych z Wielkopolską Wschodnią (Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki), które w różnych formach i na różnych płaszczyznach zajmowały się bardzo szeroko rozumianym edukowaniem. Wielu nauczycieli pedagogów, instruktorów, katechetów położyło znaczące zasługi dla rozwoju edukacji w Wielkopolsce Wschodniej. Wielu też pochodzących z tego terenu z dobrymi skutkami nauczało w innych częściach Polski, ale także Europy i świata. Tych właśnie zasłużonych dla polskiej oświaty chcemy przypomnieć i utrwalić w Słowniku.

Żywimy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie uda nam się także choćby w niewielkim stopniu wpłynąć na poprawę wizerunku polskiego nauczyciela, na wzmocnienie jego autorytetu. Ostatnie lata pokazują dobitnie, że został on poważnie nadszarpnięty.

Terminarz
 • lipiec-wrzesień 2011 - ogłaszanie informacji o projekcie,
 • do 31 października 2011 - nabór współpracowników połączony ze zgłaszaniem nazwisk, których biogramy mogłyby się znaleźć w Słowniku,
 • do 31 marca 2012 - przyjmowanie biogramów opracowanych według ustalonych kryteriów,
 • do 31 sierpnia 2012 - opracowanie redakcyjne,
 • do 30 września 2012 - wydruk,
 • ok. 14 października 2012 - promocja Słownika,
 • do 31 grudnia 2014 - przyjmowanie biogramów opracowanych według ustalonych kryteriów do drugiego tomu Słownika,
 • do 31 marca 2015 - opracowanie redakcyjne,
 • do 30 maja 2015 - wydruk,
 • do 30 czerwca 2015 - promocja drugiego tomu Słownika.
Regulamin i wykaz osób zgłoszonych do słownika

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264804