Wstecz

DalejPodsumowanie Projektu Edukacyjnego “Śladami Rocznic…”
Podsumowanie konkursu

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego “Śladami Rocznic Historyczncyh – Bitwa Warszawska 1920”

Konkurs “Bitwa Warszawska 1920” był częścią projektu “Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920”, do którego zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski. Realizacja działań w ramach projektu miała na celu upamiętnienie wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla historii Polski. Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Organizatorami konkursu byli: Zofia Itman Radna Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Konina, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Patronat Narodowy nad konkursem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat honorowy nad projektem sprawowali: Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk; Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Leszczyńska, Robert Gaweł, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Konkurs był przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa. Na konkurs wpłynęło 77 prac w następujących kategoriach: lapbook, komiks, praca literacka, praca plastyczna, scenariusz zajęć – kategoria dla nauczycieli. W konkursie wzięło udział 11 szkół podstawowych i 4 szkoły ponadpodstawowe; 16 nauczycieli oraz 73 uczniów.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Kole, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Urbanowskiej w Koninie, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym, Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Przez cały czas Organizatorzy mieli nadzieję, że uda się zorganizować podsumowanie w formie uroczystej gali, jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja zmusiła do podjęcia ostatecznej decyzji o indywidualnym przekazaniu nagród szkolnym opiekunom konkursu.

Serdecznie dziękujemy młodzieży oraz nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego mającego upamiętnić tegoroczny konkurs i uhonorować nagrodzone osoby.Podsumowanie Projektu Edukacyjnego
“Śladami Rocznic Historycznych –
Bitwa Warszawska 1920”

[Tekst – Aldona Olesiak]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4482