Wstecz

Dalej“Realizacja wybranych zagadnień podstawy programowej…”
Realizacja wybranych zagadnień podstawy programowej informatyki dla szkół ponadpodstawowych

3 marca 2020 r. odbyła się konferencja połączona z warsztatami adresowana do nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych

“Realizacja wybranych zagadnień podstawy programowej informatyki dla szkół ponadpodstawowych”.

Organizatorzy konferencji to Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Konferencja zorganizowana została z udziałem autora podręczników do przedmiotu informatyka, nauczyciela Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy – Wojciecha Hermanowskiego.

W programie konferencji:
  • Wsparcie oferowane uczniom i nauczycielom – podręczniki i materiały pomocnicze.
  • Projektowanie lekcji z aplikacją dla nauczyciela Operon45.
  • Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu informatyki, czyli jak uprościć pracę z podręcznikiem (temat 14 tomu II o nauczaniu zdalnym).
  • Programowanie w szkole (także branżowej).[Tekst – Mariusz Kordylewski, zdjęcia – Mariusz Kordylewski]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4544