Wstecz

DalejKonkurs recytatorski “#Pan Tadeusz”
W dniu 23 października 2019 r. w siedzinie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na ul. Sosnowej 14 odbył się półfinał Konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą “#Pan Tadeusz”. Do finału konkursu, który odbędzie się w Lesznie, zakwalifikowały się uczennice: Szantal Strzelińska (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie), Gabriela Juszczak (V Liceum w Koninie), Paulina Pirucka (Technikum Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie). Gratulujemy sukcesu finalistkom i ich opiekunkom!

W konkursie (organizowanym cyklicznie) biorą udział uczniowie szkół z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła). Koordynatorem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie. Współorganizatorem konkursu w naszym regionie jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest epopeja “Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie kunsztu recytatorskiego oraz rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych.

Założenia konkursu są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 – “Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.


[Tekst – Małgorzata Pogodska, zdjęcia – Małgorzata Pogodska]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4477