Wstecz

DalejKonferencja “Bezpieczeństwo w szkole”
W dniu 31 sierpnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbyła się – w ramach XXI Konińskich Spotkań Edukacyjnych – konferencja metodyczna pod hasłem “Bezpieczeństwo w szkole”. Konferencję honorowym patronatem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Pan Jarosław Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, powitał przybyłych na konferencję dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów wszystkich typów szkół i placówek subregionu konińskiego, życząc im efektywnego udziału w spotkaniach, a w nowym roku szkolnym 2019/2020 spokoju i wytrwałości w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Konferencja składała się z dwóch części, tj. części pierwszej, wykładowej skierowanej do wszystkich uczestników konferencji oraz części drugiej – warsztatowej. Wykłady prowadzili znakomici prelegenci: “Od beki do hejtu. O mowie nienawiści” – dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, prof. UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; “Bezpieczeństwo w szkole jako stan realizacji potrzeb człowieka – wokół piramidy potrzeb A. Maslowa” – Małgorzata Taraszkiewicz, Grupa Edukacyjna 21; “Samosterowność w nauczaniu i uczeniu się” – Małgorzata Sulewska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Część drugą stanowiły spotkania edukacyjne z nauczycielami (tj. warsztaty, seminaria). Odbywały się one według odrębnego harmonogramu w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (ul. Przemysłowa 7 i ul. Sosnowa 14) i skierowane były do odpowiednich grup odbiorców.

W konferencji łącznie wzięło udział 457 uczestników, zrealizowano 36 godzin zajęć w 17 grupach wykładowych i warsztatowych.

W trakcie konferencji Dyrektor CDN w Koninie pożegnał panią Olgę Wagner-Zaskórską – wieloletnią doradczynię nauczycieli biologii i przyrody (w latach 1991-2019), dziękując jej za wieloletnią służbę i podejmowanie zadań edukacyjnych na rzecz nauczycieli biologii i przyrody.

Osobą prowadzącą konferencję była Iwona Hudańska, kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Doradztwa.

[Tekst – Iwona Hudańska, zdjęcia – Waldemar Szymczak]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4565