Wstecz

DalejUroczysta gala z okazji 30-lecia konińskiej placówki doskonalenia nauczycieli

“Nauczyciele nauczycielom. Trzy dekady”
Uroczysta gala z okazji 30-lecia konińskiej placówki doskonalenia nauczycieli


W dniu 17 września 2019 r. w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury miała miejsce uroczystość z okazji 30-lecia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Gala odbyła się pod okolicznościowym hasłem “Nauczyciele nauczycielom. Trzy dekady”.

Spotkanie uświetnili szacowni goście, wśród których znaleźli się parlamentarzyści i samorządowcy z Wielkopolski, przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy i przedstawiciele partnerskich placówek doskonalenia nauczycieli, jednostek oświatowych i instytucji prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jednostek samorządu terytorialnego i szkół. Galę poprowadził pan Marcin Szafrański.

Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy poświęcona pamięci ofiar agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Następnie dyrektor CDN w Koninie, pan Jarosław Jankowski, zaprezentował osiągnięcia Ośrodka w ciągu 30 lat działalności. Ilustrację wystąpienia stanowił okolicznościowy film.

Losy i historia CDN w Koninie wpisane zostały w ciąg przemian zachodzących w oświacie w ostatnich dziesięcioleciach. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Koninie, jako publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, utworzono Decyzją nr 39 Wojewody Konińskiego z dnia 1 czerwca 1989 r. Do końca 1998 r. organem prowadzącym i nadzorującym placówkę był Kurator Oświaty w Koninie. Od 1 stycznia 1999 r. – zgodnie z założeniami reformy administracyjnej kraju - Ośrodek stał się placówką samorządową, prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zmianę przyniosły następne lata. Z dniem 1 stycznia 2013 r. powołano zespół placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (CDN), składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie (PBP) wraz z trzema filiami: w Kole, Słupcy i Turku.

Głos na temat historii i dorobku CDN zabrali również goście: pani Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pani Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW. Gratulowano jubilatom sukcesów i życzono, aby realizacja nowych zadań zaowocowała kolejnymi osiągnięciami kreującymi nową jakość w edukacji i stwarzającymi warunki do rozwoju oświaty w regionie.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla CDN w Koninie, budujących atmosferę współpracy i wspierających realizację wielu projektów i przedsięwzięć. Okolicznościowe statuetki otrzymały: panie Marzena Wodzińska i Dorota Kinal, uhonorowane laudacją przez dyrektora CDN, samorządowy, prezesi instytucji i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół oraz placówek współpracujących na co dzień z Centrum. Odznaczono też zasłużonych pracowników.

Otrzymali tytuły i odznaczenia:
  • tytuł honorowy “Zasłużony dla powiatu konińskiego&rdquo: Jarosław Jankowski, Barbara Jaworowicz, Aldona Olesiak;
  • odznakę honorową “Za Zasługi dla Miasta Konina”: Jarosław Jankowski, Wioletta Poturała;
  • Medal dra Jakuba Szymkiewicza (przyznany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie): Iwona Hudańska, Jarosław Jankowski, Danuta Jaszczak, Małgorzata Pogodska;
  • medal 75-lecia LOK “Za Zasługi” – Piotr Gołdyn.
Nagrodami Dyrektora CDN doceniono wyróżniających się pracowników. Za zaangażowanie w realizację zadań statutowych CDN w Koninie oraz inicjowanie dodatkowych działań wyróżnienie otrzymali pracownicy pedagogiczni: Anna Chudzińska, Iwona Hudańska, Lidia Kantek, Mariusz Kordylewski, Aldona Olesiak, Małgorzata Pogodska oraz pracownicy administracji i obsługi: Julita Chojnacka, Mirosława Kozielska, Lidia Kruczkowska, Marek Rogala i Karol Rybarczyk. Zgromadzeni mogli wysłuchać koncertu i obejrzeć pokazy taneczne przygotowane przez młodych konińskich artystów: Agatę Sieczkowską, Klaudię Wadelską, Dominika Zimnego, Zespół Tańca CODA oraz zespół jazzowy Teacher's Band Konin. Występy stworzyły wyjątkowy klimat i zapewniły uczestnikom jubileuszowego spotkania niezapominane przeżycia.
Okolicznościowy film
“Nauczyciele nauczycielom. Trzy dekady”

[Tekst – Aldona Olesiak, zdjęcia – Waldemar Szymczak, film – Kuba Szada-Borzyszkowski]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4536