Wstecz

DalejKonferencja “Edukacja dla przyszłości”
W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. w Domu Pracy Twórczej (Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich) w Uniejowie odbyła się konferencja “Edukacja dla przyszłości” adresowana do konultantów i dyrektorów wielkopolskich ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Celami ogólnymi konferencji były:
 • wzbogacenie wiedzy na temat umiejętności pożądanych na rynku pracy w przyszłości;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz rozwoju ich potencjału.
Cele szczegółowe to:
 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności na temat kompetencji psychospołecznych;
 • wzmocnienie potencjału osobistego;
 • prezentacja i analiza wybranych strategii uczenia się opartych na aktywnym przetwarzaniu treści;
 • poznanie zabaw literackich kształtujących precyzję językową;
 • kształtowanie umiejętności wspierania kreatywności uczniowskiej;
 • zastosowanie umiejętności myślenia komputacyjnego na zajęciach;
 • udział w grze terenowej jako jednej z metod kształcenia umiejętności i postaw myślenia komputacyjnego.
Do tematyki zajęć należały:
 • Lapbook, czyli jak sprawdzić, żeby uczenie się było łatwiejsze – sesja integracyjna, tworzenie lapbooków.
 • Kompetencje przyszłości – zadania szkoły, rodziny środowiska.
 • Profil pracownika przyszłości – rola i zadania szkoły w kształtowaniu kompetencji przyszłości ucznia.
 • Strategie uczenia się wspierające aktywność poznawczą.
 • Myślenie komputacyjne – gra terenowa z użyciem QR-kodów.
 • Standardy mediacji w szkole, mediacje rówieśnicze, efekty pracy zespołów ekspertów mediacyjnych.
 • Panel dyskusyjny Kompetencje przyszłości – zadania dla szkoły, nauczyciela, środowiska edukacyjnego.

[Tekst – Mariusz Kordylewski, zdjęcia – Wojciech Kos]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4527