Wstecz

DalejWykłady i warsztaty w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

W dniach 13 i 20 maja 2017 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyły się szkolenia – wykłady połączone z warsztatami – przeprowadzone w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

“Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki, muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego”.

Organizatorem szkoleń było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Celem zajęć było podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, uczących w roku szkolnym 2017/2018, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian związanych z reformą oświaty i nową podstawą programową w szkole podstawowej.

Adresatami zajęć byli nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych województwa wielkopolskiego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą nauczali informatyki, muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego w klasach IV i VII szkół podstawowych. W szkoleniu mogli wziąć udział przedstawiciele wszystkich publicznych i niepublicznych szkół.

Program szkoleń

Wykłady:
  • “Analiza kontekstu stosowania podstawy programowej“ (wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu);
  • “Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki, muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego”.
Warsztaty:
  • “Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Ewaluacja realizacji nowej podstawy programowej”;
  • “Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów oraz ukierunkowania procesu wychowawczego na wartości w pracy szkoły”.
Wykłady poprowadzili: Zbigniew Talaga (Wicekurator Oświaty), Małgorzata Wilczyńska-Grześ (Dyrektor Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu), Arkadiusz Chmielewski (Dyrektor Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu), Iwona Hudańska (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie). Warsztaty poprowadzili: z wychowania fizycznego – Iwona Hudańska, także z wychowania fizycznego – Iwona Wesołowska (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), z techniki, plastyki, muzyki – Justyna Szychowiak (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), z informatyki – Mariusz Kordylewski (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie). Rolę gospodarza pełnił Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jarosław Jankowski.

[Tekst – Mariusz Kordylewski, zdjęcia – Marek Rogala]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4579