Wstecz

DalejKonferencja “Dlaczego wybieram Montessori?”


Konferencja “Dlaczego wybieram Montessori?” odbyła się 21 stycznia 2017 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Jej organizatorem było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wraz z Przedszkolem “Akademia Smyka”, firmą TwójRobot.pl, a także Ośrodkiem Psychoterapii i Psychoedukacji Verbum. Adresatami tego wydarzenia byli w szczególności nauczyciele, rodzice oraz dzieci. Uczestnikami konferencji mogli być również wszyscy ci, którzy są zainteresowani indywidualnym podejściem do rozwoju dziecka i rodziny. Konferencja połączona była z warsztatami metodycznymi odbywającymi się w czterech grupach tematycznych oraz warsztatami dla dzieci.

Wykład: “Metoda Montessori”, Agnieszka Szczesiak
Montessori to świat, w którym dorosły jest partnerem dla dziecka na jego drodze rozwojowej. W jaki sposób uzyskać stan harmonii? Co nam przekazuje filozofia Marii Montessori? – o tym podczas wykładu dowiedzieli się uczestnicy konferencji.

Warsztaty Montessori, prowadziła kadra Przedszkola “Akademia Smyka”
Indywidualność, kreatywność i własne tempo dziecka pozwala mu na jego wszechstronny rozwój. Praca dziecka w środowisku montessoriańskim jest fascynująca. Przykłady rozwiązań i sposoby pracy z dzieckiem według pedagogiki Montessori zaprezentowano podczas warsztatu.

Wykład: “Nagradzać czy karać?”, Katarzyna Gąsior-Kulej
Wielu dorosłych nie wyobraża sobie procesu wychowania bez systemu kar i nagród. Czy warto? A jeśli już, to jak? Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jak wspierać wewnętrzną motywację dziecka, jakie ma ono potrzeby i jakie zachowania mogą się pojawić na różnych etapach jego rozwoju, jak mądrze wykorzystywać nagrody i jakie stosować konsekwencje. Jak to robić, by nie zabić naturalnego potencjału dziecka i jego wewnętrznego pędu do rozwoju.

Warsztat: “Nagradzać, czy karać?”, Katarzyna Gąsior-Kulej
W trakcie warsztatu przekazano, jak wspierać dziecko z trudnymi zachowaniami, omówiono przykładowe techniki pomocne w sytuacji trudności emocjonalnych, zachowań problemowych, obniżenia samokontroli, a także – jak zdiagnozować problem i jak znaleźć najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. Postawiono pytanie, czy stosować nagrody i konsekwencje, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Warsztaty robotyki, prowadziła firma TwójRobot.pl
Warsztaty robotyki to nauka programowania i kodowania poprzez zabawę. Zaproszono więc dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy pt. “programowanie”. Podczas zabawy można było odkryć talent dziecka!

Wykład: “Porozumienie bez przemocy”, Katarzyna Dworaczyk
Podczas wykładu podkreślano, że dorośli chcą, by dzieci były szczęśliwe, samodzielne, spełnione, kreatywne, czułe, pewne siebie, życzliwe, dociekliwe… Czy to, co codziennie im dajemy, przybliża wszystkich do tego celu? W jaki sposób mówić, działać i jakie podejmować wybory, żeby stworzyć atmosferę szacunku i wzajemnego zrozumienia?

Warsztat: “Porozumienie bez przemocy”, Katarzyna Dworaczyk
Jak docenić konflikt, skąd się bierze, kim w nim jesteśmy i jakie mamy możliwości? Omówiono praktyczne narzędzia, które pozwalają zbudować kontakt z rozmówcą (partnerem, dzieckiem, “panią w okienku”) i zadbać o satysfakcjonującą kooperację.

Wykład: “Kompetencje rodzicielskie – wrodzone predyspozycje czy nabyte umiejętności?”, Małgorzata Borowiecka
Co to w zasadzie znaczy być kompetentnym rodzicem? Opiekunem? Nauczycielem? Czy traktować to jako wrodzony dar, czy też szukać dróg, aby posiąść rodzicielskie umiejętności? Co w tej sprawie jest wystarczające? – pytamy za D. W. Winnicottem. Wykład był próbą odpowiedzi na te pytania.

Warsztat: “Budowanie kompetencji rodzicielskich – od czego zaczynać?”, Małgorzata Borowiecka
Jeśli można nauczyć się być wystarczająco dobrym rodzicem, to od czego zaczynać tę naukę? Jak poruszać się w gąszczu propozycji, reguł i różnorodnych doniesień na ten temat we współczesnym świecie? Warsztat zachęcał do refleksji nad tym zagadnieniem.

Warsztat: “Nauka poprzez zabawę – robotyka i programowanie”, Kamila Kurzawa
Zajęcia propagujące naukę poprzez zabawę, wykorzystanie klocków, odpowiednich czujników oraz silników do nauki programowania. Dominującą zasadą warsztatów jest: “pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

[Tekst – Iwona Hudańska, Danuta Jaszczak, zdjęcia – Marek Rogala]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4532