Wstecz

DalejWielkopolska Konferencja “Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”


W dniu 25 listopada 2016 r. w Pile odbyła się Wielkopolska Konferencja “Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”, której organizatorami byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Była to już trzecia odsłona konferencji, dwie poprzednie odbyły się 23 listopada 2015 r. w Koninie oraz 27 kwietnia 2016 r. w Poznaniu.

Celami Konferencji były:
  • uświadomienie zagrożeń dla zdrowia oraz negatywnych konsekwencji wynikających z zażywania tzw. dopalaczy oraz innych narkotyków;
  • przekazanie aktualnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych związanej z ich przyjmowaniem, ryzykiem oraz konsekwencjami;
  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach poprzez omówienie możliwych profilaktycznych i interwencyjnych działań wobec zjawiska zażywania dopalaczy;
  • wskazanie wybranych sposobów rozwiązywania problemów związanych z dopalaczami.
Konferencję otworzyła Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a prelegentami byli:
  • dr hab. Krzysztof Andrzej Wojcieszek z Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, którego przedmiotem wystąpienia była profilaktyka dotycząca zażywania środków psychoaktywnych;
  • Eryk Matuszkiewicz, lekarz Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, który mówił o wpływie dopalaczy na organizm człowieka;
  • Grzegorz Czerniewicz, przedstawiciel Służby Celnej w Poznaniu, którego przedmiotem wystąpienia był napływ środków psychoaktywnych na teren kraju i sposoby walki z przemytem;
  • podinspektor Zbigniew Bogusz ze Szkoły Policji w Pile – z Zakładu Służby Kryminalnej, który podjął temat wybranych, prawnych aspektów obrotu i zażywania dopalaczy.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w tym jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd posiadają w swoich ofertach działania wpisujące się w szeroko rozumiany program edukacyjno-profilaktyczny, mający na celu pomoc szkołom w ich działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na każdym etapie ich rozwoju. Nadrzędnym celem w tym zakresie jest propagowanie skutecznych działań oraz pomoc merytoryczna kadrze pedagogicznej w realizacji zadań nałożonych na szkołę przez państwo. Ważną rolę w upowszechnianiu, zarówno profilaktycznych zabiegów, jak i sposobów radzenia sobie z konsekwencjami stosowania używek przez dzieci i młodzież oraz tworzenia bezpiecznej szkoły, są konferencje, w których uczestniczą nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i uczniowie.

Wielkopolska Konferencja “Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz” wpisuje się w wachlarz takich propozycji w naszym województwie. W konferencji w Pile wzięło udział 180 osób, w tym nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

[Tekst – Justyna Ziomek, zdjęcia – Marek Rogala]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4499