Wstecz

DalejKonferencja “Od kultury nauczania do kultury uczenia się”
W ostatnim czasie kwestia zmian strukturalnych w polskiej oświacie jest bardzo ważnym tematem. Niezwykle ważne są jednakże zmiany mentalnościowe, związane z zupełnie innym, innowacyjnym podejściem do nauczania. Chodzi przede wszystkim o zabicie nudy w polskich szkołach i nauczanie tego, co faktycznie interesuje młodych, zdolnych ludzi – naszych uczniów. O tych zmianach oddolnych dyskutowano podczas konferencji "Od kultury nauczania do kultury uczenia się" zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie; konferencja odbyła się 16 listopada 2016 r. w Domu Kultury “Oskard” Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. W jej trakcie nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, studenci oraz osoby związane ze środowiskiem oświatowym mieli okazję wysłuchać dwóch wystąpień przygotowanych przez dr Marzenę Żylińską – Co nauczyciele i rodzice o procesach uczenia się wiedzieć powinni? i Bożenę Będzińską-Wosik – Zmiana z punktu widzenia dyrektora szkoły. Obie panie są inicjatorkami i propagatorkami akcji – “Budząca się szkoła”, ruchu związanego z oddolnym procesem reformowania szkoły. Wystąpienia oraz poruszane podczas konferencji tematy skłoniły wszystkich do refleksji oraz stanowiły inspirację dla uczestników do podjęcia działań w kierunku transformacji kultury szkolnej od opartej na przekazie wiedzy, do opartej na rozwoju potencjału.

[Tekst – Justyna Ziomek, zdjęcia – Justyna Ziomek]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4595