Wstecz

DalejII Integracyjny Festiwal Nauki
II Integracyjny Festiwal Nauki odbył się 7 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej. Organizatorami festiwalu byli: Fundacja Mielnica, Gmina Skulsk, Stowarzyszenie “Kadry dla Konina”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku. Projekt był współfinansowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego i Gminę Skulsk.

Festiwal rozpoczęła Pani Danuta Czarnecka, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie, przybliżając zebranym ideę integracji, następnie odbyły się dwa wykłady naukowe wygłoszone przez zaproszonych gości: profesora zw. dr hab. Piotra Pierańskiego z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. Lecha Mankiewicza prof. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

W imprezie uczestniczyli uczniowie uczęszczający do klas o profilu psychologicznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole, którzy zaśpiewali i “przemigali” piosenkę pt.: “Dobrze, że jesteś”, dziękując w ten sposób młodym naukowcom za wkład pracy w przygotowanie projektów.

Podczas II Integracyjnego Festiwalu Nauki 12 zespołów prezentowało swoje projekty naukowe. Uczniowie demonstrowali zasady działania maszyn prostych, prezentowali wykonany przez siebie aparat fotograficzny, wykonywali doświadczenia ilustrujące zagadnienia naukowe zawarte w projektach. Oceny projektów dokonywali naukowcy oraz przedstawiciele Fundacji Mielnica. W konkursie na projekt naukowy brała młodzież ze szkół powiatu konińskiego. Młodzi naukowcy reprezentowali następujące szkoły: Gimnazjum w Boguszycach, Kazimierzu Biskupim, Ślesinie, Sompolnie, Skulsku, Wilczynie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zygmuntowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.I miejsce w konkursie zajęła drużyna z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim za projekt pt.: “Kazimierz Biskupi bliski wszystkim”. II lokatę uzyskał zespół z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku za projekt pt.: “Rola wody w procesie fotosyntezy”. Miejsce III zajęli uczniowie z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie za projekt pt.: “Planujemy remont pokoju gimnazjalisty”. Wyróżniono również projekt zespołu Fundacji Mielnica składający się z podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie, którzy przedstawili projekt pt.: “Ślady pierwszych Piastów nad Gopłem”. Wszystkie projekty były bardzo ciekawe, a ich prezentacja na bardzo wysokim poziomie.

[Tekst – Barbara Jaworowicz, zdjęcia – Jadwiga Czyściecka]
Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4588