Wstecz

Dalej


Działania Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
związane z Rokiem Otwartej Szkoły

 1. Prezentacja w witrynie internetowej CDN szkolnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Roku Otwartej Szkoły (ROS) połączona z konkursem na najatrakcyjniejszą inicjatywę.

  Szkoły i placówki oświatowe przysyłają do CDN propozycje działań podejmowanych w Roku Otwartej Szkoły, które prezentowane są na stronie www Centrum w zakładce “Otwarta szkoła”. Internauci przeglądający stronę oddają swoje głosy na najatrakcyjniejsze ich zdaniem projekty (patrz informacja poniżej: konkurs “Nie jesteśmy samotną wyspą” – głosowanie na stronie www bądź na portalu społecznościowym Facebook). Przedsięwzięcie, które uzyska najwięcej głosów (głosowanie do końca czerwca 2016 r.), zdobędzie nagrodę specjalną oraz przedstawione zostanie w “Konińskim Kurierze Oświatowym ”. W “KKO” mogą też być zamieszczane inne ciekawe propozycje. Natomiast pod koniec roku szkolnego 2015/2016 szkoły mogą przesyłać sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach ROS, które mogłyby być umieszczane na stronie www bądź publikowane w “KKO”.

 2. Dyskusja panelowa “Szkoła wszem wobec. Formy współpracy placówek oświatowych z różnymi instytucjami i środowiskiem”.

  Panel odbędzie się jako przedsięwzięcie towarzyszące XII Konińskiemu Forum Oświatowemu – 2 kwietnia 2016 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. W dyskusji udział wezmą:
  • dyrektorzy/nauczyciele szkół różnych typów,
  • przedstawiciele władz samorządowych,
  • przedstawiciele instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi,
  • przedstawiciele rodziców.

  Więcej szczegółów w informacji poniżej.

 3. Konkursy tematyczne dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur”.
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego “Fox”.
  • Koniński Konkurs Poetycki im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.
  • Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej.
  • Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w poezji”.
  • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
  • Konkurs poetycki “Barwy poezji – barwy życia”.
  • Konkursy literackie “A ja lubię czytać” oraz “Świat moich książek”.
  • Konkurs informatyczny “W świecie bezpiecznego Internetu”.
  • Konkurs plastyczny “Programowanie – jak my to widzimy?”.
  • Konkurs fotograficzny “Architektura sakralna Konina i regionu konińskiego”.
  • Konkurs na scenariusz działań edukacyjnych na temat: “Znaczenie chrztu Polski dla budowania tożsamości państwa i narodu”.

  Regulaminy i szczegółowe informacje dotyczące powyższych konkursów znajdują się na stronach www CDN (www.cdnkonin.pl w zakładce “Konkursy”) oraz CDN PBP (https://pbp.cdnkonin.pl/index.php).

 4. Doradztwo zespołowe i indywidualne nt.: Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły – działania CDN w Koninie, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, szkół i placówek oświatowych, samorządów etc.

  • Cel: przegląd oferty edukacyjnej różnych instytucji i placówek związanej z obchodami ROS, wymiana doświadczeń.
  • Adresaci: zainteresowani nauczyciele.
  • Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne.
  • Termin: kwiecień 2016 r.
  • Miejsce: CDN w Koninie.
  • Osoba odpowiedzialna: dr Zbigniew Budny.

 5. Publikacja materiałów dotyczących ROS w “Konińskim Kurierze Oświatowym”:

  • w numerze 2016/1: propozycje działań CDN związanych z ROS,
  • w numerze 2016/2: relacja z dyskusji panelowej “Szkoła wszem wobec. Formy współpracy placówek oświatowych z różnymi instytucjami i środowiskiem”,
  • w numerach 2016/3 i 2016/4: publikacje sprawozdań z działań realizowanych w placówkach oświatowych (w tym prezentacja propozycji, które zwyciężą w konkursie CDN) oraz podsumowanie Roku Otwartej Szkoły.

Działania CDN w Koninie w Roku Otwartej Szkoły

“Nie jesteśmy samotną wyspą”.
Konkurs na atrakcyjne działania realizowane przez placówki oświatowe w Roku Otwartej Szkoły


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza wszystkie placówki oświatowe subregionu konińskiego do uczestnictwa w konkursie na najbardziej atrakcyjne działania realizowane w Roku Otwartej Szkoły, czyli w roku szkolnym 2015/2016. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać pod adresem e-mailowym CDN (cdn@cdnkonin.pl - temat: Konkurs “Nie jesteśmy samotną wyspą”) informację na temat rozmaitych form współpracy placówki ze środowiskiem i różnymi instytucjami. Przesyłane prezentacje mogą mieć dowolną formę i objętość, a opracowane powinny być w ogólnodostępnych programach komputerowych. Ich właściwym autorem jest określone przedszkole, szkoła bądź inna placówka edukacyjna, a konkretnym autorem osobowym może być jakikolwiek przedstawiciel (przedstawiciele) społeczności szkolnej. Wartością zasadniczą każdej prezentacji jest upowszechnienie dobrej praktyki, ale w jej ocenie jako propozycji konkursowej istotna jest też oryginalność i różnorodność działań, kreatywność i innowacyjność pomysłów, a także atrakcyjność (konstrukcyjna, językowa, plastyczna/graficzna/fotograficzna) samego opisu realizowanych przedsięwzięć. Oceny tej dokonywać będą wyłącznie internauci korzystający z witryny internetowej CDN – poprzez głosowanie na konkretne placówki inicjujące i wdrażające najatrakcyjniejsze ich zdaniem działania (głosowanie na stronie www bądź na portalu społecznościowym Facebook). Placówka, która uzyska najwięcej głosów (głosowanie do końca czerwca 2016 r.), zdobędzie nagrodę specjalną, a jej projekty i przedsięwzięcia przedstawione zostaną w “Konińskim Kurierze Oświatowym“.

(Redaktorzy strony internetowej CDN w Koninie zastrzegają sobie prawo modyfikowania – tj. głównie adiustowania i skracania – przysyłanych prezentacji przed ich zamieszczeniem w witrynie).

Dyskusja panelowa
“Szkoła wszem wobec. Formy współpracy placówek oświatowych z różnymi instytucjami i środowiskiem”


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich placówek oświatowych subregionu konińskiego do uczestnictwa w panelu, który odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (ul. Sosnowa 14, sala 208) jako przedsięwzięcie towarzyszące XII Konińskiemu Forum Oświatowemu.

W dyskusji udział wezmą:
 • dyrektorzy/nauczyciele szkół różnych typów,
 • przedstawiciele władz samorządowych,
 • przedstawiciele instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi,
 • przedstawiciele rodziców.
Osoby spośród wyżej wymienionych podmiotów, które chciałyby uczestniczyć w panelu w charakterze prelegentów, prosimy o kontakt z konsultantem CDN Zbigniewem Budnym (tel. 63 245 75 20 wew. 220) do 15 marca 2016 r., a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dyskusji i podzielenia się swoimi doświadczeniami na spotkaniu w dniu 2 kwietnia br.

Działania szkół i placówek oświatowych realizowanych w roku otwartej szkoły

Nie można się połączyć z bazą danych