Akademia Równych Szans
 
 
Projekt
“Akademia Równych Szans”


Projekt “Akademia Równych Szans” realizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt realizowany będzie na terenie dwóch gmin: gminy Władysławów i gminy Osiek Mały.
W Projekcie weźmie udział łącznie 212 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

W ramach Projektu "Akademia Równych Szans" realizowane będą następujące rodzaje zajęć:
 • Warsztaty językowo-teatralne,
 • Klub Młodego Odkrywcy,
 • Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne,
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
  • Jak odrabiać prace domowe,
  • Wsparcie dla uczniów, których rodzice pracują za granicą,
  • Wsparcie dla uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
  • Wyjazdy na basen.
Koordynatorem projektu jest pani Justyna Ziomek, email: akademia@cdnkonin.pl, tel. 727426721.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na podstronie “O projekcie”