Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
F/12Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/6Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowiaNabór zamknięty  Brak miejsc20 
K/23Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/26Jak skutecznie wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się?Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/27Interpretacja zapisów zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczneNabór otwarty  Wolne miejsca
K/28Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się …co nauczyciel powinien o nim wiedzieć?Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/29Marzenie nauczyciela- uczeń zmotywowany i zaangażowany – jak to zrobić?Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/2Rozwiewamy wątpliwości wokół nowych przepisów o kwalifikacjach nauczycieli. Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór otwarty  Wolne miejsca12 
M/4W dobie umarłych autorytetów – ocalmy szacunek za sprawą nauczycielskiej poprawności językowej. Formalna korespondencja tradycyjna i korespondencja e-mailowaNabór zamknięty  Brak miejsc
M/17Prawo oświatowe w trakcie permanentnej zmiany - kończymy rok szkolny 2023/2024 (Klub Dyrektora/Dyrektor na starcie)Nabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Rozpoznawanie symptomów u dzieci z autyzmem i zespołem AspergeraNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Lęki dziecięce wieku przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Przyjazna współpraca z rodzicami przedszkolakaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce szkolnej – podnoszenie jakości pracy szkołyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Jak indywidualizować pracę na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Jak przeciwdziałać, by uczniowie nie sięgali po substancje psychoaktywne – szkolna interwencja profilaktycznaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Skuteczna profilaktyka – wspieranie ucznia z depresjąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16„Nieśmiały to ten, który się za takiego uważa” – nieśmiałe dziecko w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Stosujemy techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Cóż znaczą prawa bez obyczajów? (łac. Quid leges sine moribus?) – etykieta w placówce oświatowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Dobrostan nauczyciela – jak pokonać trudności i zadbać o własne potrzebyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Jak oceniać, aby uczyć? – doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Gry planszowe w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu – podnoszenie jakości wsparcia dla dziecka i rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Jestem skutecznym i przyjaznym wychowawcą, wspomagającym wychowawczą rolę rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/26Realizacja programu "Szkoła Promująca Zdrowie"Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/31Psychologiczne problemy wczesnej dorosłości - sposoby wspierania uczniów szkoły policealnejNabór zamknięty  Brak miejsc
S/1 Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian Nabór zamknięty  Brak miejsc12 
S/2Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór zamknięty  Brak miejsc12 
W/25Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym?Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/26Jak integrować uczniów z doświadczeniem migracji w szkole? Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/30Jak projektować w aplikacji Canva? Canva od A do ZNabór zamknięty  Brak miejsc
W/53Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Jak nauczać arkusza kalkulacyjnego – praktyczne rozwiązaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/55Jak praktycznie uczyć marketinguNabór otwarty  Wolne miejsca
W/60Innowacyjne lekcje w technikum logistycznym i spedycyjnym Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/635S i zarządzanie odchudzone LEAN w edukacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/64Aplikacje cyfrowe w nauczaniu o nowoczesnych trendach w zarządzaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/65Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/72Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca