Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
K/4 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 26-02-2024 (16:00 - 19:15)
28-02-2024 (16:00 - 19:15)
29-02-2024 (16:00 - 19:15)
01-03-2024 (16:00 - 19:15)
04-03-2024 (16:00 - 19:15)
05-03-2024 (16:00 - 19:15)
07-03-2024 (16:00 - 19:15)
08-03-2024 (16:00 - 19:15) 
Szymczak Agnieszka kurs kwalifikacyjny Nabór otwarty
M/12 Bliżej autyzmu – charakterystyka dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 27-02-2024 (16:00 - 18:00) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
M/6 Rola szkoły w zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa 29-02-2024 (16:00 - 18:00) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/18 Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym 01-03-2024 (14:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
F/9 Pola historii: siła i działanie Polek 05-03-2024 (16:30 - 18:45) Berdzińska Anna konferencja Nabór otwarty
W/15 Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 07-03-2024 (15:00 - 18:30) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/82 Canva dla nauczycieli. Twórz z myślą o przyszłości (Laboratoria Przyszłości) 13-03-2024 (16:00 - 19:00) Piekarska Agnieszka warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/18 Arteterapia w twórczej integracji i budowaniu relacji 14-03-2024 (14:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
M/15 Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki wobec różnych "ścieżek" awansu zawodowego - awans "po staremu" i "po nowemu" (cykl" Dyrektor na starcie / Klub Dyrektora) 14-03-2024 (09:00 - 12:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra seminarium Nabór otwarty
W/6 Szkolenie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych 19-03-2024 (15:30 - 18:45) Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/41 Przyjazna współpraca z rodzicami przedszkolaka 21-03-2024 (14:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/8 Elementy pedagogiki Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej 27-03-2024 (16:30 - 18:30) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/1 Kondycja psychiczna nauczycieli – jak chronić dobrostan psychiczny  19-04-2024 (14:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
F/2Każdy nauczyciel promotorem zdrowiaNabór otwarty  Wolne miejsca
F/3Pomysły dla Ziemi – każdy nauczyciel promotorem ekologii Nabór otwarty  Wolne miejsca
F/9Pola historii: siła i działanie PolekNabór otwarty  Wolne miejsca
K/1Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania placówką, komunikacja i współpraca nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/2Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieży Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/3Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży Nabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/4Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
K/6Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowiaNabór zamknięty  Brak miejsc20 
K/7Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/8Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Realizacja i ocena projektu edukacyjnegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/13Ocenianie kształtujące w praktyce – rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/18Arteterapia w twórczej integracji i budowaniu relacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/19Tworzenie filmów w programie Movie MakerNabór otwarty  Wolne miejsca
K/20Tworzenie prezentacji – Microsoft PowerPointNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/23Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/25Tworzenie filmów w programach: Movie Maker i Edytor WideoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/26Jak skutecznie wspierać ucznia z trudnościami w uczeniu się?Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/27Interpretacja zapisów zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczneNabór otwarty  Wolne miejsca
K/28Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się …co nauczyciel powinien o nim wiedzieć?Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/29Marzenie nauczyciela- uczeń zmotywowany i zaangażowany – jak to zrobić?Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/2Rozwiewamy wątpliwości wokół nowych przepisów o kwalifikacjach nauczycieli. Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór otwarty  Wolne miejsca12 
M/4W dobie umarłych autorytetów – ocalmy szacunek za sprawą nauczycielskiej poprawności językowej. Formalna korespondencja tradycyjna i korespondencja e-mailowaNabór zamknięty  Brak miejsc
M/6Rola szkoły w zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/7Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualnąNabór otwarty  Wolne miejsca
M/9ABC metodyki nauczania języka polskiego jako języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
M/11Krótki przewodnik po edukacji klasycznej Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/12Bliżej autyzmu – charakterystyka dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmuNabór otwarty  Wolne miejsca
M/13Prawa autorskie w pracy nauczyciela oraz bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej – krytyczne podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychNabór otwarty  Wolne miejsca
M/15Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki wobec różnych "ścieżek" awansu zawodowego - awans "po staremu" i "po nowemu" (cykl" Dyrektor na starcie / Klub Dyrektora)Nabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Rozpoznawanie symptomów u dzieci z autyzmem i zespołem AspergeraNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Lęki dziecięce wieku przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Przyjazna współpraca z rodzicami przedszkolakaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce szkolnej – podnoszenie jakości pracy szkołyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Jak indywidualizować pracę na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Jak przeciwdziałać, by uczniowie nie sięgali po substancje psychoaktywne – szkolna interwencja profilaktycznaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Skuteczna profilaktyka – wspieranie ucznia z depresjąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16„Nieśmiały to ten, który się za takiego uważa” – nieśmiałe dziecko w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Stosujemy techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Cóż znaczą prawa bez obyczajów? (łac. Quid leges sine moribus?) – etykieta w placówce oświatowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Dobrostan nauczyciela – jak pokonać trudności i zadbać o własne potrzebyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Jak oceniać, aby uczyć? – doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Gry planszowe w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu – podnoszenie jakości wsparcia dla dziecka i rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Jestem skutecznym i przyjaznym wychowawcą, wspomagającym wychowawczą rolę rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/26Realizacja programu "Szkoła Promująca Zdrowie"Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/31Psychologiczne problemy wczesnej dorosłości - sposoby wspierania uczniów szkoły policealnejNabór zamknięty  Brak miejsc
R/32Szkoła w chmurze - możliwości zarządzania placówkąNabór zamknięty  Brak miejsc
S/1 Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian Nabór zamknięty  Brak miejsc12 
S/2Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór zamknięty  Brak miejsc12 
W/1Kondycja psychiczna nauczycieli – jak chronić dobrostan psychiczny Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/2Trening kreatywności. Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/3Aplikacje TIK w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęćNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/4Jak rozmawiać skutecznie z rodzicami trudnymi/roszczeniowymiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/6Szkolenie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/7Szkolenie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/8Szkolenie dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/9Szkolenie dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/10Status i zadania opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca
W/11Status i zadania mentora w systemie awansu zawodowego nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca
W/13„Skrzynka z narzędziami”, czyli różne sposoby na trudne zachowania dzieckaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/14„Drużyna marzeń” – gry i zabawy interakcyjne wspierające proces wychowawczyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/15Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/17Lęki dziecięce wieku przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca
W/18Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca
W/24Klub Świadomej Młodzieży. Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu Nabór zamknięty  Brak miejsc
W/25Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym?Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/26Jak integrować uczniów z doświadczeniem migracji w szkole? Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/28Dzielmy się doświadczeniem. Numeryczne wyznaczanie całki (L) funkcji metodą prostokątówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/30Jak projektować w aplikacji Canva? Canva od A do ZNabór otwarty  Wolne miejsca
W/31Drukarka 3D na zajęciach w szkole – wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Od projektu do wydruku 3DNabór otwarty  Wolne miejsca
W/35Memy i komiksy – sposób na twórcze lekcjeNabór otwarty  Wolne miejsca
W/37Dzielmy się doświadczeniem. Rozwiązywanie zadań maturalnych pod arkuszem kalkulacyjnym i w języku programowaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/41Przyjazna współpraca z rodzicami przedszkolakaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/42Kanon – kluczem do budowania tożsamości kulturowej uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/43Uwspółcześnienie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego w realizacji Antoniego Libery – seminarium lekturoweNabór otwarty  Wolne miejsca
W/44Nowela „Niech się panu darzy” Antoniego Libery – seminarium lekturoweNabór otwarty  Wolne miejsca
W/46Konin – miasto na styku granic państw i wyznańNabór otwarty  Wolne miejsca
W/49Cykl spotkań poświęcony żywotnym we współczesnej polszczyźnie zagadnieniom poprawności językowej 1. Nonsensowne wielkie litery 2. Nazwiskowe dylematy w polskiej przestrzeni językowej 3. Znane i „lubiane” błędy językowe – precz!Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/53Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Jak nauczać arkusza kalkulacyjnego – praktyczne rozwiązaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/55Jak praktycznie uczyć marketinguNabór otwarty  Wolne miejsca
W/59Formy i metody pracy z uczniami w obszarze finansówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/60Innowacyjne lekcje w technikum logistycznym i spedycyjnym Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/61Subiekt GT w edukacji i pracy – jak go wykorzystaćNabór otwarty  Wolne miejsca
W/62Język łaciński jako podstawa dziedzictwa cywilizacyjnego Europy Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/635S i zarządzanie odchudzone LEAN w edukacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/64Aplikacje cyfrowe w nauczaniu o nowoczesnych trendach w zarządzaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/65Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/68Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Padlet, tablice Trello – narzędzia wspierające pracę nauczyciela i ucznia Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/70Cyfrowy krok w karierzeNabór otwarty  Wolne miejsca
W/72Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/82Canva dla nauczycieli. Twórz z myślą o przyszłości (Laboratoria Przyszłości)Nabór otwarty  Wolne miejsca